Zawodowo aktywni na rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: RPZP.06.05.00-32-K041/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 497 627,24 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 422 745,86 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 100 osób z grupy docelowej (60 kobiet i 40 mężczyzn) z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich ze Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min.50 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie- dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.09.2016-28.02.2018.

Grupa docelowa:

100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn)

 • osoby z terenów gminno wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia
 • os. bierne zawodowo powyżej 29 r.ż.,
 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 l. i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach.
 • osoby zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • 10% grupy docelowej to osoby z niepełnosprawnościami o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 50% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach
 • 60% grupy docelowej to kobiety,
 • \

Usprawnienia:

- materiały dydaktyczne z odpowiednio większą czcionką, odpowiednio dopasowanym wyżywieniem dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Lokale w których prowadzone będzie wsparcie będą wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich i/lub windy itp.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 1. Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek po ukończeniu programu: 50 (30K, 20 M)
 2. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 70 (40K, 30M)
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej: 33%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet: 39%
 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych: 33%
 6. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach: 38%
 7. Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu udziału w praktykach zawodowych/stażach subsydiowanym zatrudnieniu: 50 (30K, 20M)

Działania w projekcie:

 1. Blok „Mój indywidualny plan działania – IPD”
  2 spotkania po 2h/UP x 100 UP = 400 h

 2. Blok „Pośrednictwo pracy”
  4 spotkania po 2h/UP x 100 UP = 800 h

 3. Blok „Mój warsztat umiejętności społeczno – zawodowych” – indywidualne wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  10h/UP x 10 UP = 100 h

 4. Blok szkolenia zawodowe KASJER HANDLOWY – EKSPEDIENT – 40 UP
  120 h x 4 grupy = 480 h
  Tematyka: obsługa i przygotowanie do pracy kas rejestracyjnych, obsługa klienta w zakresie prawidłowego naliczania i pobierania należności, system obsługi klienta na stanowisku kasowym, realizacja płatności, realizacja zadań na stanowisku kasowym, kontrola poprawności opisów pozycji towarów na paragonach i fakturach. Egzamin zewnętrzny.
  Stypendium szkoleniowe: 600 zł brutto

 5. Blok szkolenia zawodowe SPECJALISTA DS. FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI – 30 UP
  126 h x 3 grupy = 378 h
  Tematyka: podstawowe prowadzenie ksiąg podatkowych i różnice w sposobach oprowadzania podatku, kasy fiskalne, VAT – zasady opodatkowania, prawidłowe wystawianie faktur, inne dowody księgowe.
  Egzamin zewnętrzny – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  Stypendium szkoleniowe: 630 zł brutto

 6. Blok szkolenia zawodowe Operator Koparko – ładowarki – 30 UP
  176 h x 3 grupy = 528 h
  Teoria: 116 h, tematyka: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko – ładowarki i spycharek, technologia robót.
  Praktyka: 60 h.
  Egzamin zewnętrzny państwowy – Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS.
  Stypendium szkoleniowe: 880 zł brutto

 7. Blok „Praktyka czyni mistrza!” 100 UP
  Staże zawodowe u zachodniopomorskich przedsiębiorców. Czas trwania: 4 miesiące.
  Stypendium stażowe: 1200 zł brutto
  W ramach projektu zapewnione badania lekarskie na staże, wyżywienie podczas SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia (ok. 4 zł w jedną stronę), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (dla max. 15 osób prze okres max. 6 miesięcy).

Dokument rekrutacyjne:

1. Regulamin uczestnictwa .pdf
2. Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy .docx
3. Załącznik nr 2 - deklaracja .docx
4. Załącznik nr 3 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .docx
5. Załącznik nr 4 oświadczenie uczestnika projektu .docx
6. Umowa .docx
Ankieta .docx
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu .pdf
Wniosek zwrot kosztów dojazdu .pdf
Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com