Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Praca z pasją- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuro@doradztwoeuropejskie.com