A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wystartuj z własną firmą

O projekcie

Tytuł projektu: Wystartuj z własną firmą

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2019-03-31

Obszar realizacji: Województwo: LUBELSKIE Powiat: lubartowski Województwo: LUBELSKIE Powiat: łęczyński Województwo: LUBELSKIE Powiat: świdnicki Województwo: LUBELSKIE Powiat: lubelski Województwo: LUBELSKIE Powiat: Lublin Województwo: LUBELSKIE Powiat: bialski Województwo: LUBELSKIE Powiat: radzyński Województwo: LUBELSKIE Powiat: parczewski Województwo: LUBELSKIE Powiat: bialski Gmina: Biała Podlaska

Biuro projektu: Gdela Krystyna Akustica.Med ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska

Cel główny projektu: podniesienie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 os. pozostających bez pracy spośród 50 uczestników projektu – os. znajdujących się bez pracy (z wyłączeniem os. przed ukończeniem 30 roku życia), należących do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach, os. odchodzące z rolnictwa oraz założenie 40 mikroprzedsiębiorstw i utworzenie 50 miejsc pracy dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach proj. w okr. 10.2017-03.2019.

Grupę docelową projektu stanowią: os. pozostające bez pracy (z wyłączeniem os.przed ukoń. 30 r.ż.) zamieszkałe na terenie powiatów (w rozumieniu przepisów KC): lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, lubelskiego i Lublin, należące co najmniej do jednej z grup: kobiety min 60%, osoby z niepełnosprawnościami min 10%, os. długotrwale bezrobotne min 20%, os.o niskich kwalifikacjach. -min. 40%, osoby powyżej 50 r.ż. min 10% oraz osoby odchodzące z rolnictwa min 6%.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie, które będzie realizowane poprzez następujące zadania:
1.Rekrutacja uczestników projektu – w tym diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia dział. gosp. oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych i doradczych (IPD)
2.Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze
3.Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
4.Wsparcie pomostowe.

Najważniejsze rezultaty projektu to:
1.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 50;
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 40 os.
3. W min 20% nowo powstałych przedsiębiorstwach zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy (w przeciągu pierwszego roku).
Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem zasad równości szans płci oraz zasad równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Tel. kontaktowy do osoby zajmującej się rekrutacją: Katarzyna Łuciuk tel. 530 225 019

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych:​ Gdela Krystyna Akustica.Med ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa.

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com