A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0018/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2016r. do 30-09-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 829 473,04 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 746 525,73 PLN

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie do 30.09.2018r. kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z ZSP w Czarnkowie, ZSP nr 1 w Wągrowcu, ZS w Krzyżu, ZSP w Trzciance, poprzez współpracę z firmami ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizacje praktyk dla 110 uczniów u tych pracodawców, doposażenie szkół, podniesienie kwalifikacji 43 (25 kobiet i 18 mężczyzn) nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach
 2. Wyposażenie pracowni
 3. Wspomaganie nauczycieli
 4. Studia podyplomowe dla nauczycieli
 5. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
 6. Praktyki zawodowe dla uczniów

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Uczniowie uzyskają wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy poprzez udział indywidualnym doradztwie, warsztatach interaktywnych i warsztatach z przedsiębiorczości.
 2. Wyposażenie pracowni do nauki zawodu elektryka, ślusarza, stolarza - na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie.
 3. Utworzenie sieci współpracy na platformie e-learningowej, uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji przez 43 nauczycieli.
 4. Nabycie nowych kwalifikacji przez udział w studiach podyplomowych (studia z doradztwa zawodowego i trenera andragogiki dla 5 nauczycieli i z mechatroniki dla 4 nauczycieli)
 5. Uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji przez 110 uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych
 6. Zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w warunkach pracy poprzez udział w praktykach zawodowych dla uczniów szkół.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo zawodowe »
Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni »
Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy nr 1/POZ/1/DZ/2016 Anulowano
Zapytanie ofertowe - realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami »
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu informatyki dla nauczycieli »

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com