A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Podejmij wyzwanie – praca od zaraz!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0067/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-09-2018r. do 31-08-2020r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 859 526,96 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 580 597,92 PLN
WNIOSKODAWCA: Eurodoradztwo spółka z ograniczona odpowiedzialnością
PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Cel projektu:

Celem projektu „Podejmij wyzwanie – praca od zaraz!” jest podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 230 osób z grupy docelowej z obszarów OSI województwa wielkopolskiego (138 kobiet i 92 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 92 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie-dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.09.2018-31.08.2020.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 230 osób powyżej 29 roku, w tym:

  • 82 osoby długotrwale bezrobotne,
  • 11 osób niepełnosprawnych,
  • 100% to osoby bierne zawodowo/bezrobotne,
  • 99 osób o niskich kwalifikacjach,
  • 39 osób w wieku 50 lat i więcej,
  • 60% to kobiety.

Działania w projekcie:

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy;
  2. szkolenia zawodowe zgodne z IPD i z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
  3. staże zawodowe.

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 6.09.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com