Nowa perspektywa

O projekcie

Projekt skierowany do 150 osób jest realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie na terenie województwa dolnośląskiego:

 • Subregionu wałbrzyskiego, powiaty: wałbrzyski ziemski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki.
 • Subregionu jeleniogórskiego, powiaty: lubański, jeleniogórski ziemski, jaworski, złotoryjski, lwówecki.
 • Subregionu legnicko-głogowskiego, powiat legnicki- ziemski.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby w wieku: od 30 roku życia,
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarze jednego z w/w powiatów (w tym min. 40% z obszarów wiejskich tj. 60 os.): wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego- ziemskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (150 osób bez pracy, w tym 30 os. biernych zawodowo, 60 os. długotrwale bezrobotnych ) , tj.
  • długotrwale bezrobotnych (60 os),
  • w wieku 50 i więcej (38 os.),
  • kobiety (90 os.),
  • osoby z niepełnosprawnościami (50 os.),

W ramach projektu Uczestnikom/Uczestniczką oferujemy:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i możliwości rozwoju podczas poradnictwa psychologiczno-zawodowego (10 h/osobę).
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 150 UP - 10h/ osobę , tj. 5 spotkań po 2 h
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 90 osób.

Uczestnikom Projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe

 • 3 miesięczny płatny staż (1200 zł. brutto/m-c/os.) u pracodawcy w branży spójnej z odbytym szkoleniem w przypadku udziału w szkoleniu, a dla wszystkich UP wybrany na podstawie IPD.
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością - zajęcia 
z psychologiem (10h/osobę). Trening kompetencji społecznych, trening interpersonalny, trening rozwoju osobistego, trening asertywności w zakresie: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności i jej znaczenia w sferze prywatnej i zawodowej, konfliktu, stresu, agresji, motywacji.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu zamieszkujący/ce poza miejscem realizacji wsparcia będą mogli/mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu:

 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe przez 3 m-ce;
 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne pośrednictwo pracy.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy »
Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2017 - Pośrednictwo pracy »

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com