A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Mój pomysł na samozatrudnienie

O projekcie

Oferujemy:

  • szkolenia i doradztwo
  • bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej do 23 398,68 zł/os
  • wsparcie pomostowe max. 1000 zł/os/m-c (przez 8 m-cy)

Do udziału zapraszamy:

osoby powyżej 30. roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące co najmniej do jednej z grup:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne)
  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia

Priorytetowo traktowane są osoby: odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, kobiety, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

OKRES REKRUTACJI 19.06.2017-10.07.2017

Biuro projektu: ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: samozatrudnienie@doradztwoeuropejskie.com
tel. (0 81) 444 99 42
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 23.10.2017 r. do 6.11.2017 r. będzie można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Wnioski w dwóch egzemplarzach proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (lub kurierem) na adres:
Eurodoradztwo Sp. z o.o.
Ul. Abpa. Baraniaka 88 e bud. F
61-131 Poznań

Projekt realizowany jest przez Eurodoradztwo Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją PROSPERITA

Projekt “Mój pomysł na samozatrudnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu UE: 1 890 564,52 zł

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - indywidualne doradztwo - z dn. 03.08.2017 .zip
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń - z dn. 31.08.2017 .zip

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com