A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzi > Aktywni > Zatrudnieni na pomorskim rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-22-0025/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 851 942,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 560 816,72 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.10.2016r. do 31.03.2018r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.10.2016 do 31.03.2018 r. poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia w gr. 100 osób w wieku 18-29 l.(w tym 60% os. do 24 r.ż.) należących do kategorii NEET(wg. definicji młodzieży NEET przyjętej w POWER) zamieszkałych(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 1. opracowanie Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego dla 100% uczestników projektu,
 2. nabycie przez co najmniej 80% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami regionalnego rynku pracy
 3. nabycie przez co najmniej 80% uczestników projektu kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy,
 4. nabycie przez co najmniej 80% uczestników projektu praktycznego doświadczenia zawodowego,
 5. podjęcie zatrudnienia przez 36 uczestników projektu

Działania w projekcie:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy,
 5. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
 6. Warsztaty Diagnozy Predyspozycji Zawodowych,
 7. Szkolenia zawodowe,
 8. Staże zawodowe.

Pobierz:

Regulamin uczestnictwa w projekcie .pdf
Umowę uczestnictwa w projekcie .pdf
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy .pdf
Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu kryteriów .pdf
Załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf
Załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika projektu .pdf
Załącznik nr 5 - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie .pdf
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu .pdf
Wniosek dot. zwrotu kosztów dojazdu .pdf
Regulamin refundacji kosztów nad osobą zależną .pdf
Wniosek o refundację .pdf
Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com