A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzi aktywni na śląskim rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-24-0119/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 825 714,80 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 734 429,06 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r
ADRES BIURA PROJEKTU: Ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie od 01.02.2017 do 31.07.2018 możliwości zatrudnienia 100 osób w wieku 18-29 lat-w tym osoby z niepełnosprawnościami, należących do kategorii NEET zamieszkałych na terenie woj. śląskiego. Osoby z grupy NEET (są to osoby młode, w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 1. opracowanie Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego,.
 2. nabycie kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 3. nabycie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy,.
 4. nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego,.
 5. podjęcie zatrudnienia przez 48% uczestników projektu.

Działania w projekcie:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 4. pośrednictwo pracy,
 5. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
 6. Szkolenia zawodowe z zakresu e-nauczania i bezpieczeństwa informacji, zgodne z Programem Rozwoju Technologii WŚ na lata 2010-2020 i odpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy województwa śląskiego
 7. Staże zawodowe

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram:

Harmonogram

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Rozwój kwalifikacji z dnia 17.03.2017 Anulowano
Zapytanie ofertowe - Rozwój kwalifikacji z dnia 28.04.2017 »

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com