Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzi aktywni na dolnośląskim rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: WND-POWR.01.02.02- 02-0240/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 468 188,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 349 117,95 PLN

Głównym celem projektu „Młodzi aktywni na dolnośląskim rynku pracy” jest podniesienie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia w grupie 100 mieszkańców powiatów: oławskiego, wrocławskiego, oleśnickiego, miasta Wrocław oraz trzebnickiego województwa dolnośląskiego w wieku 18-24 lat z kategorii NEET.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 1. opracowanie Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego,
 2. nabycie kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego rynku pracy,
 3. nabycie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy,
 4. nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego,
 5. podjęcie zatrudnienia przez 36 uczestników projektu.

Działania w projekcie:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
 5. Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych
 6. Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych
 7. Szkolenia zawodowe,
 8. Staże zawodowe

Dokument rekrutacyjne:

Oświadczenie UP nt. syt. po uk. udziału w proj .docx
Aktualny Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie .docx
Umowa uczestnictwa w projekcie .docx
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy .docx
Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu kryteriów .docx
Załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika projektu .docx
załącznik nr 5 - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie .docx Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Pozostałe dokumenty:

Oświadczenie - zwrot kosztów dojazdu .pdf
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu .pdf
Umowa użyczenia samochodu .pdf
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu .pdf
Zaświadczenie o cenie biletu .pdf
Harmonogram .pdf
Harmonogram projektowy .docx
Pobierz wszystkie pozostałe dokumenty .zip

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia: Księgowość oraz Spawacz MAG »
Zapytanie ofertowe - Szkolenie ISTQB »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy »
Zapytanie ofertowe - Szkolenie pracownik biurowy »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy »
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com