Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Kompetencje zawodowe – szansa dla mieszkańców Wielkopolski

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0186/15
WNIOSKODAWCA: EURODORADZTWO sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-11-2016r. do 31-12-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 240 436,65 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 754 371,15 PLN

Cel projektu:

Celem projektu „Kompetencje zawodowe – szansa dla mieszkańców Wielkopolski” jest podniesienie od 01.11.2016 do 31.12.2018 roku poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia w grupie 200 osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia i z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenach wiejskich gmin Budzyń, Margonin, Szamocin, Chodzież, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Złotów, Jastrowie, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Ww. gminy należą do wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 200 osób powyżej 29 r.ż.(os. te na dzień przystąpienia do proj. będą miały ukończ. 30 r.ż) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Budzyń, Margonin, Szamocin, Chodzież, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Złotów, Jastrowie, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo.

W tej grupie:

  • 100% to osoby bierne zawodowo,
  • 100% to osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie,
  • 100% to osoby z terenów wiejskich,
  • 60% to kobiety.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  2. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
  3. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD i z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy
  4. Staże zawodowe

Planowane rezultaty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 6.2 WRPO 2014-2020, tj. „Wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy” poprzez wyposażenie 200 biernych zawodowo mieszkańców województwa wielkopolskiego (o niskich kwalifikacjach i zamieszkujących na terenach wiejskich) w kompetencje zawodowe i praktyczne doświadczenie na rynku pracy (4 miesięczne staże). Dzięki realizacji projektu osoby te nabędą kompetencje zawodowe (w tym min.80% potwierdzone certyfikatem), na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy województwa wielkopolskiego i które są przyszłościowe dla rozwoju województwa i tym samym staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców, co przełoży się na ich zatrudnienie. Projekt skierowany jest do 60% kobiet, co zwiększy szanse tej grupy na rynku pracy.


Zapytania ofertowe:

Usługa szkoleniowa dla 20 osób - zapytanie ofertowe z dn. 25.09.2017 .zip
Usługa szkoleniowa dla 20 osób - zapytanie ofertowe z dn. 08.11.2017 .zip
Usługa szkoleniowa dla 24 osób - zapytanie ofertowe z dn. 12.02.2018 .zip
Usługa szkoleniowa dla 24 osób - zapytanie ofertowe z dn. 05.03.2018 .zip
Usługa szkoleniowa dla 24 osób - zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2018 .zip
Usługa szkoleniowa dla 24 osób - zapytanie ofertowe z dn. 23.07.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com