A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Czas na zmiany- czas na pracę!

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.02-12-0368/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 378 745,33 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 185 829,09 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej u min. 80% osób spośród 200 uczestników projektu (120 Kobiet, 80 Mężczyzn) z grupy NEET (są to osoby młode, w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, dzięki udziałowi w formach wsparcia oferowanych w projekcie w okresie od 01.05.2016 roku do 31.03.2018 roku. (Minimum 50% osób z grupy docelowej stanowią osoby niepełnosprawne, minimum 40% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach).

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

 1. 200 osób biernych zawodowo objętych wsparciem w ramach projektu
 2. 100 osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu
 3. 60% osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
 4. 51% osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
 5. 32% osoby bierne zawodowe z niepełnosprawnością, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu

Działania w projekcie:

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych - IPD. Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy i stażach zawodowych w celu nabycia doświadczenia zawodowego, 120 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych w celu nabycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji. Ponadto wszystkie os. niepełnosprawne (100 osób) zostaną objęte poradnictwem zawodowym. Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu.

Zadania:

 • 1 - BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”
 • 2 - BLOK POŚREDNICTWO PRACY
 • 3 - BLOK „MÓJ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH”
 • 4-7 SZKOLENIA ZAWODOWE
 • 8 - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną
 • 9 - BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!”

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - wynajem sali z dnia 19.09.2016 .docx
Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy z dnia 03.10.2016 Nie rozstrzygnięto
Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy z dnia 30.10.2016 .zip
Zapytanie ofertowe - szkolenie zawodowe (specjalista ds. finansów i księgowości) z dnia 14.03.2018 .doc
Zapytanie ofertowe - wynajem sali z dnia 15.03.2018 .docx
Zapytanie ofertowe - indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów z dnia 15.03.2018 .docx
Zapytanie ofertowe - szkolenie zawodowe (współpraca online - ECDL S7) z dnia 15.03.2018 .doc

Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań
Telefon 608-710-890
Telefon 608-710-780

SIEDZIBA
Eurodoradztwo Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com