Aktywnie w przyszłość

O projekcie

NR PROJEKTU: RPZP.06.05.00-32-K040/16

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności na rynku pracy 80 uczestników projektu (w tym 60 kobiet), tj. osób biernych zawodowo wyłącznie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu szczecineckiego, w wieku pow. 29 r.ż., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w term. 01.12.2016 – 30.11.2017 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową UP. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to m.in.: -80 os. biernych zawodowo w tym 60 kobiet, 30 os. z niepełnosprawnością , 10os. w wieku 50 l. i więcej, 40 os. o niskich kwalifikacjach zostanie objętych kompleksowym wsparciem; - min. 31 % UP uzyska kwalifikacje zawodowe; - min. 50 % UP, którzy zakończą udział w stażach w ramach projektu, uzyska zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie.

Grupa docelowa:

Grupę docelową(GD) stanowi 80 osób biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, z gmin Biały Bór, Barwice, Grzmiąca, Borne Sulinowo i Szczecinek (gm. wiejska) z woj. zachodniopomorskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: -osoby w wieku 50 lat i więcej (10 os.) - kobiety (60 os.) - osoby z niepełnosprawnościami (30 os.) - osoby o niskich kwalifikacjach (40 os.).

Planowane działania:

  1. KOMPLEKSOWA DIAGNOZA 80 UCZESTNIKÓW PROJEKTU( 4godz./os.)
  2. POŚREDNICTWO PRACY DLA 50 UCZESTNIKÓW PROJEKTU( 10 h/os)
  3. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJEKTU(8 h/os)
  4. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE-zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu.
  5. STAŻE ZAWODOWE DLA 80 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Wynajem sali »
Zapytanie ofertowe - Poradnictwo zawodowe »
Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy »
Do góry ⤴

Kontakt


Eurodoradztwo Spółka z o.o.

ul. Małachowskiego 10A/c
61-129 Poznań
Telefon 608-710-160
NIP 9721255605
REGON 361752453

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com